Moj ritual

Usluge: Kreativni koncept i sadržaj. Influenser marketing. Video produkcija.

Klijent: 13. Jul Plantaže

Zadatak BlackBox tima bio je da osmisli i realizuje influence kampanju, kroz koju će se ostvariti cilj podizanja brand awarenessa, kao i približavanja proizvoda i brenda mlađoj ciljnoj grupi.

Kampanja je realizovana kroz saradnju sa influenserom Milanom Vučićevićem, poznatijim kao Nichim Izazvan. Od digital formata noseći je bio video intervju,  praćen nizom social media alata.

Komunikacija: Direktna i kontinuirana.

Pristup: Moderan