BlackBox je multidisciplinarna kreativna agencija koja se bavi integrisanim brend komunikacijama.

Strategija. Storytelling. Dizajn. Ambalaža. Digital. Video. Događaji. I mnogo više…

Vešti profesionalci.
Smele ideje.
Kompanije.
Startapovi.
Individualci.