Narodne kuhinje

Usluge: Razvoj vizuelnog indetiteta.

Klijent: Crveni krst Srbije

Crveni krst Srbije je humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija i jedino nacionalno društvo u Republici Srbiji. Svoje programske aktivnosti Crveni krst Srbije realizuje zahvaljujući pomoći 60.000 volontera i stručnom angažovanju 800 zaposlenih. U saradnji sa donatorima realizuju 64 različita programa.

BlackBox zadatak bio je da razvije vizuelni identitet programa narodnih kuhinja. Inspiracija je došla iz osnovnih vrednosti Crvenog krsta, kao što su društvenost, tradicija, humanost: “Svrha ljudskog života je da služi, i da pokaže saosećanje i volju da pomogne drugima”.
Kao sledeći korak, BlackBox definiše smernice sa ciljem da komunicira sa esencijalnim programskim ciljevima: Deli i zbrini. Obezbedi kuvani obrok.
Sve to rezultiralo je visokim priznanjem svih usluga Crvenog krsta Srbije.