vForum Beograd

Usluge: Planiranje. Učestvovanje u kreiranju sadržaja. Vizuelni identitet. Web sajt. Brendiranje lokacije. Event manadžment.

Klijent: VMware Inc.

VMware vFORUM 2019 jednodnevni događaj ispunjen trendovima i inovacijama koje pomažu da se ubrza digitalna transformacija preko softverski definisanog pristupa poslovanju i IT-u. Cilj događaja je da pokaže na koji način može da se unapredi brzina poslovanja modernizovanjem data centara i integrisanih javnih cloud- servisa.

BlackBox tim organizovao je vForum u Beogradu (Srbija) i asistirao u organizaciji vForuma u ostalim zemljama: Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Slovenija. Organizacija je bila velika odgovornost i izazov za naš tim jer svakako predstavlja pre-sales aktivaciju i doprinosi korisničkom iskustvu. Kroz sinergiju ideja i zajedničkih ciljeva sa VMware timom u samoj realizaciji događaja postigli smo izvanredne rezultate:

• brand awareness – pojačanu vidljivost među stručnjacima iz industrije
• razmenu primera dobre prakse
• potencijal za povezivanje i izgradnju novih poslovnih odnosa