Razvoj zasnovan na znanju

Usluge: Razvoj vizuelnog identiteta. Dizajn.

Klijent: Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj

Savremena tehnološka rešenja i promene redefinišu načine poslovanja, komunikacije ali i prioritete. Akcenat je na kvalitetnom iskorišćenju upotrebe novih tehnologija i digitalnoj transformaciji. Zato je jedan od osnovnih ciljeva Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije upravo da motiviše društvo i implementira različite inovativne projekte i digitalnu transformaciju razvijajući Srbiju kao društvo inovacija kroz institucije visokog obrazovanja, istraživački rad i razmenu znanja.

Zadatak BlackBox-a bio je da kreira vizuelni identitet Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Inspiracija za dizajn promotivnog materijala dolazi iz aktivne transformacije koja se dešava na polju savremenog biznisa, odnosno potreba modernog društva, tržišta, ekonomije, potrošača, institucija i kulture: Grow. Achive. Make. Digital transformation.
Rezultat je čist dizajn koncept sa jedinstvenim nacionalnim koloritnim kodom, dizajn koji komunicira sinergiju nacionalnog i savremenog.