MCB online

Usluge: Struktura. Organizacija sadržaja. Dizajn. Razvoj.

Klijent: Menadžment Centar Beograd

Menadžment centar Beograd predstavlja kompaniju velike energije,“Broj 1 u controllingu Srbije”. Vodeći se nemačkom filozofijom i patriotskim duhom MCB zastupa poznate kompanije iz raznih oblasti biznisa prenoseći svoja znanja i iskustva. Kako kaže osnivač, gospodin Bojan Šćepanović: “U borbi sa divovima, borimo se humorom”.

Zadatak Black Box tima bio je da energiju i filozofiju kompanije prenese na razvoj web sajta i bloga kompanije. Koncept je podrazumevao skup svih segmenata poslovanja koji centar obuhvata. Sinergijom MCB i Black Box tima doprinelo je plasiranju još jednog kvalitetnog i interaktivnog kanala komunikacije na internet tržistu.
Kompjuterski mag John McCarthy jednom prilikom je rekao: „Be the spider in the worldwide web“.