Bolji ja. Bolja ja.

Usluge: Kreativni i komunikacioni koncept kampanje. Dizajn menadžment. Komunikacija.

Klijent: Galenika a.d.

Zadatak BlackBox tima bio je razvoj kreativnog i komunikacionog koncepta predstavljanja Beviplex B proizvoda za print i digital kampanju. Cilj kampanje bio je istaći benefite ovog proizvoda, kvalitet i važnost njegove upotrebe. Predstaviti ga kao podršku u svakodnevnim situacijama. 

Pristup: Moderan i holistički. 

Inspiracija: Ništa nije nemoguće.

Komunikacija: Bolji ja. Bolja ja.