AmCham online

Usluge: Struktura. Organizacija sadržaja. Dizajn. Razvoj.

Klijent: Američka privredna komora u Srbiji

Američka privredna komora vodeća je nezavisna poslovna asocijacija u Srbiji sa oko 200 članova, uključujući najuspešnije američke, međunarodne i domaće kompanije 2016. godine proslavila je petnaest godina angažovanja u unapređenju poslovnog okruženja u Srbiji.

BlackBox zadatak bio je da razvije web koji će se uklopiti u AmCham brend identitet. Inspiracija je stigla od SMART ciljeva: Specifičan. Merljiv. Ostvarljiv. Relevantan. Vremenski ograničen. Web obično predstavlja prvo mesto gde se korisnici/klijenti/kupci ili potencijalni kupci vaših usluga susreću sa vašim poslovanjem, i putem koga ostvaruju odredjenu vrstu interakcije. Iz tog razloga web bi trebalo da ima jednostavnu navigaciju, organizovanost, responsive, sa kvalitetnim sadržajem.