AmCham Srbija – 20 godina

Usluge: Video animacija.

Klijent: AmCham Serbia

Zadatak BlackBox-a bio je da kroz animirani format prikaže na koji način se Američka privredna komora u Srbiji razvijala od osnivanja pa do danas. Cilj je bio prikazati: rast, razvoj, komunikaciju, aktivnosti, događaje, doprinos zajednici.

Pristup: moderan i holistički.

Inspiracija: humanizovana zvezda.

Komunikacija: Active. Bold. Confident.

AmCham’s 20th anniversary