Događaji i konferencije

Usluge:

Klijent:

  • Koncept događaja
  • Planiranje događaja
  • Content i kreativna rešenja
  • Produkcija događaja