Lideri 21. veka

Usluge: Razvoj vizuelnog identiteta. Primena na sredstva komunikacije. Copywrting.

Klijent: Srpska Asocijacija Menadžera / SAM

Zadatak BlackBox tima bio je da razvije vizuelni identitet za nov edukativni program Srpske asocijacije menadžera pod nazivom SAM Akademija. Osnovni cilj identiteta je da komunicira važnost promene kao stalne konstante u savremenom biznisu.

Komunikacija: Budite lideri 21. veka

Pristup: Moderan