Izazov kroz igru

Usluge: Kreativni koncept. Vizuelni identitet. Dizajn menadžment. Brendiranje. Event Management.

Klijent: Microsoft Serbia

Guardians of Security je društvena igra koja na inovativan i interaktivan način daje odgovore na pitanja kako unaprediti sajber bezbednost. Microsft tim Srbija je kroz novi format događaja omogućio svojim korisnicima da kroz praktične primere steknu nove uvide u načine zaštite i unapređenja bezbednosti u sajber svetu.

Zadatak BlackBox-a bio je da razvije kreativni koncept i vizuelni identitet koji će biti primenjen na sve elemente komunikacije i materijale, a ujedno i da brendira, organizuje i koordinira istoimeni događaj za korisnike kompanije Microsoft. Glavna inspriacija je bila veza između analognog pristupa i digitalnne trasformacije. Guardiands of Security u centar postavlja društvenu igru kao format i takmičenje, kroz koje ljudi stiču uvid o novim tehnologijama, novim i najrazličitijim mogućnostima primene Microsoft rešenja.