Savršen suvenir sa ekskluzivne lokacije

Usluge: Brend identitet. Ambalaža i pakovanje. Copy. Kampanja.

Klijent: 13. jul Plantaže

Novo poglavlje istorije podgoričkih Plantaža, obeležava otvaranje velelepnog vinskog podruma Šipčanik, 2007. godine. Stari vojni aerodrom pretvoren je u impresivnu riznicu vina, 30 metara ispod zemlje, u obliku tunela koji je dug 356 metara, na preko 7000 kvadrata, u kome odležava i stari preko dva miliona litara vina u najsavremenijim drvenim buradima.

S obzirom na autentičnost objekta, logičan sled stvari je da kompanija jedno vino posveti ovom impresivnom objektu.
BlackBox zadatak bio je da razvije i kreira ambalažu, pakovanje i vizuelni identitet brenda koji će biti posvećen podrumu Šipčanik. Inspiracija dolazi od toga da svako vino ima svoju priču… Vino Šipčanik ima svoju jedinstvenu priču koja je vezana za sam podrum, njegovu istoriju, a s druge strane vino je posebno i ima dodatnu vrednost zato što se može pronaći jedino u podrumu Šipčanik.