Projekat

Monografija Ruski nekropolj


Klijent

Fondacija Ruski nekropolj u Beogradu


Zadatak agencije bio je razvoj vizuelnog identiteta ekskluzivne monografije Ruski nekropolj u Beogradu. Rađena je na dva jezika: srpskom i ruskom. Kreiranjem inovativnog i originalnog dizajna, postignuta je vizuelna harmonizacija koja je dopunjena dokumentarnom fotografijom, kao i fotografijama obnovljenog nekropolja. Kroz monografiju je prikazan temeljan pregled projekata obnove ovog dragocenog istorijsko-memorijalnog spomenika.


< nazad